Haber ve Duyurular
01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Yeni Asgari Ücretler

01/01/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANANACAK OLAN YENİ ASGARİ ÜCRETLER

1/1/2018ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir

4-a bendine tabi sigortalıların Sigorta primlerine esas günlük ve aylıkkazançlarının alt ve üst sınırları;


         Günlük kazanç alt sınırı: 67,65 TL Aylık kazanç alt sınırı: 2.029,50 TL

         Günlük kazanç üst sınırı:507,38 TL Aylık kazanç üst sınırı: 15.221,40 TL


Çırak ve öğrenciler için;


            Günlük kazanç tutarı:33,83 TL Aylık kazanç tutarı: 1.014,90 TL

 


S.M.M.M ALİ SARAÇ


© Attacdenetim.